Stálé informace

Abych předešel zbytečným dotazům rozhodl jsem se uvést zde pár pravidel.

Studium je poskytováno zcela bezplatně, bez nároku na jakoukoliv finanční nebo jinou satisfakci.

Jako případní zájemci o informace by jste si měli uvědomit, že kult Wicca uznává magii jako něco potencionálně dostupného všem. Jedním dechem ale dodávám, že tajemství magie střežíme více než své vlastní životy, protože stejně tak jako se může stát nástrojem dobra a pomáhat lidem, vždy se najde někdo, kdo jí chce zneužít za účelem ať už osobního uspokojení, nebo získání moci. Z toho plyne, že nebudeme reagovat na dotazy typu ´´a jak mám vyvoválat duchy´´, nebo ´´jak něhoko vyléčit´´. Pokud není výuka magie postupná, a člověku chybí potřebné základy, může si i ublížit. To je jeden z hlavních důvodů proč neodpovídáme na tyto dotazy. Pokud se někdo chce naučit magii měl by znát pravidlo Wiccan rede : ,,Dělej co chceš, pokud to nikomu neublíží´´ a dodržovat ho. Dalším faktem je že Wicca je v první řadě náboženství, a až na druhém místě sdružením lidí kteří magii uznávají.

Další důležitá informace, kterou bych zde rád zveřejnil, zní :

,, Nebojte se zeptat na jakoukoliv otázku týkající se náboženství, od toho jsou tyto stránky zřízeny.´´

Nebráníme se výuce na dálku, ani vyvracení omylů (je smutné že 40% lidí má za to že Wicca je satanismus což není v žádném případě pravda).

Doufám že Vám tyto stránky pomohou najít cestu k pochopení Wiccy.