Wicca omega – Hlavní Coven


Wicca omega je hlavní coven celého našeho kultu a byl také založen jako první. Sdružuje vyznavače kultu Wicca z okolí podřipska a také funguje jako domovská základna pro celý kult v ČR. Jednou za rok a čtvrt se pod záštitou tohoto kultu koná velký sabat, na kterém se scházejí všichni členové kultu a zároveň funguje jako sabat volební.


V současné době přijímá nové členy a nebrání se ani výuce na dálku.

Oblast působnosti